March 22

Թեմա՝ Թվի մաս գտնելը և թվի գտնելը/մաս2

1. Գտիր այն թիվը, որի

 1/6 մասը 20 է:
20:1×6=120

1/25 մասը 4 է:
4:1×25=100

 1/100 մասը 6 է:
6:1×100=600

 1/9 մասը 1 է:
1:1z9=9

 1/15 մասը 30  է:

30:1×15=450

 1/3 մասը 164 է:

164:1×3=492

1/8  մասը  3000  է: 

3000:1×8=24000

1/16 մասը 15 է։

15:1×16=240

1/19 մասը 24 է։

20:1×19=380

1/17 մասը 105 է։

105:1×17=1785

1/101 մասը 14 է։

14;1×101=1414

2․Գտիր այն թիվը, որի

2/7  մասը 20 է:
20:2×7=70

3/8  մասը 12 է:
12:3×8=32

 4/9 մասը 24 է:
24:4×9=54

3/12  մասը 1 է:
1×12:3=36

 2/3 մասը 30  է:
30:2×3=45

 4/25 մասը 16 է:
16:4×25=60

 3/10 մասը  6000  է: 
6000:3×10=20000

4/9 մասը 240 է։
240:4×9=540

4/15 մասը 28 է։

28:4×15=105

3/7 մասը 210 է։
210:3×7=49

3․Գտիր թվի նշված մասը


60-ի   5/6 մասը

60:6×5=50

720-ի  2/9 մասը
720:9×2=16

4500-ի  3/5 մասը
4500:5×3=2700

9000-ի  2/5  մասը

9000:5×2=3600

1800-ի 2/9 մասը։

1800:9×2=400

48400-ի 3/4 մասը:
48400:4×3=36300

72500-ի 3/10 մասը:
72500:10×3=21750

2550-ի 4/5 մասը:
2550:5×4=2040

March 21

Գոյականի հոլովումը 21.03/2023

՝ հոլովել սեղան, քաղաք, գիրք, քար, տուն, մազ բառերը:

Ուղղական ով, ինչ- սեղան, քաղաք, գիրք,քար, տուն,մազ

Սեռական ում, ինչի-սեղանի, քաղաքի, գիրքի, քարի, տունի,մազի

Տրական ում, ինչին-սեղանին, քաղաքին, գիրքին, քարին, տունին, մազին

Հայցական ում, ինչը-աեվանից, քաղաքից,գիրքից, քարից, տունից,մազից

Բացառական ումից, ինչից-սեղանով, քաղաքով, գիրքով, քարով, մազով

Գործիական ումով, ինչով-սեղանի մեջ կամ սեղանում,քաղաում կամ քաղաքի մեջ, գիրքում կամ գիրքի մեջ,քարում կամ քարի մեջ,մազում կամ մազի մեջ

March 21

Թվի մաս գտնելը  և  թվի գտնելը, երբ հայտնի է նրա մասը

Թվի մաս գտնելը  և  թվի գտնելը, երբ հայտնի է նրա մասը

Թվի մաս գտնելը: 

Օրինակ՝ 24-ի   մասը գտնելու համար  24։8‧1=3։

33333333

Թվի գտնելը, երբ հայտնի է նրա մասը։

Օրինակ՝ Գտիր այն թիվը, որի    մասը 50  է։

5050

Դրա   համար  50‧2։1=100:

Օրինակ՝ Հաշվիր հատվածի երկարությունը՝ գիտենալով, որ նրա  մասը 6սմ է։

           6սմ                          6սմ                      

6սմ ‧2=12սմ։

Առաջադրանքներ

 • Հաշվիր

30-ի    մասը:

30:2×1-15

     164-ի    մասը:

 164:4×1=41

      3000-ի     մասը:
3000:100×1=30

 • Գտիր այն թիվը, որի

 մասը 20 է:
20:1×4=80

 մասը 12 է:
12:1×8= 96

 մասը 16 է:

16:1×10=160

 մասը 1 է:

1:1×40=40

 մասը 30  է:

30:1×2=60

 մասը 164 է:

164:1×4=656

 մասը  3000  է: 

3000:1×100=300000

 • Հաշվիր

120-ի    մասը:

120:6×5=100

     104-ի    մասը:

104:4×3=1248

      300-ի     մասը:

300:7×100=5000

 • Գտիր այն թիվը, որի

 մասը 20 է:

20:5×4=16

 մասը 12 է:

12:1×8=96

 մասը 16 է:

16:8×10=20

 մասը 1 է:

5:1×40=200

 մասը 30  է:

30:3×2=20

 մասը 164 է:

164:4×5=205

 մասը  3000  է:

3000:3×100=10 

 • Թվի 1/4 մասը 60 է։ Ո՞րն է այդ   թիվը։

60:1=60  60×4=240

 • Անահիտը գնել էր  800գ  շաքարավազ, որի  մասն օգտագործեց  թխվածքաբլիթ պատրաստելու համար։ Որքա՞ն  շաքարավազ օգտագործեց  թխվածքաբլիթի  համար։
  800:2=400
  400×1=400
 • Դավիթը տնից  դպրոց հասնելու համար պետք է անցնի  500մ ճանապարհ։ Ճանապարհի   մասը անցնելուց  հետո քանի՞ մետր կմնա նրան դեռ անցնելու։
  500:5=100

100×1=100
500-100=400

 • Թվի 1/2 մասը հավասար է 40-ի: Ինչի՞ է հավասար այդ թվի 1/8 մասը:
  40:2=20
  20:2=10
 • Ամբողջ ճանապարհի 4/ 9 մասը անցնելուց հետո ո՞ր մասը կմնա անցնելու։

5/9

 • Ամբողջ ճանապարհի 2/ 5 մասը անցնելուց հետո ո՞ր մասը կմնա անցնելու։

3/5

Թվի մաս գտնելը  և  թվի գտնելը, երբ հայտնի է նրա մասը

Թվի մաս գտնելը: 

Օրինակ՝ 24-ի   մասը գտնելու համար  24։8‧1=3։

33333333

Թվի գտնելը, երբ հայտնի է նրա մասը։

Օրինակ՝ Գտիր այն թիվը, որի    մասը 50  է։

5050

Դրա   համար  50‧2։1=100:

Օրինակ՝ Հաշվիր հատվածի երկարությունը՝ գիտենալով, որ նրա  մասը 6սմ է։

           6սմ                          6սմ                      

6սմ ‧2=12սմ։

Առաջադրանքներ

 • Հաշվիր

30-ի    մասը:

30:2×1-15

     164-ի    մասը:

 164:4×1=41

      3000-ի     մասը:
3000:100×1=30

 • Գտիր այն թիվը, որի

 մասը 20 է:
20:1×4=80

 մասը 12 է:
12:1×8= 96

 մասը 16 է:

16:1×10=160

 մասը 1 է:

1:1×40=40

 մասը 30  է:

30:1×2=60

 մասը 164 է:

164:1×4=656

 մասը  3000  է: 

3000:1×100=300000

 • Հաշվիր

120-ի    մասը:

120:6×5=100

     104-ի    մասը:

104:4×3=1248

      300-ի     մասը:

300:7×100=5000

 • Գտիր այն թիվը, որի

 մասը 20 է:

20:5×4=16

 մասը 12 է:

12:1×8=96

 մասը 16 է:

16:8×10=20

 մասը 1 է:

5:1×40=200

 մասը 30  է:

30:3×2=20

 մասը 164 է:

164:4×5=205

 մասը  3000  է:

3000:3×100=10 

 • Թվի 1/4 մասը 60 է։ Ո՞րն է այդ   թիվը։

60:1=60  60×4=240

 • Անահիտը գնել էր  800գ  շաքարավազ, որի  մասն օգտագործեց  թխվածքաբլիթ պատրաստելու համար։ Որքա՞ն  շաքարավազ օգտագործեց  թխվածքաբլիթի  համար։
  800:2=400
  400×1=400
 • Դավիթը տնից  դպրոց հասնելու համար պետք է անցնի  500մ ճանապարհ։ Ճանապարհի   մասը անցնելուց  հետո քանի՞ մետր կմնա նրան դեռ անցնելու։
  500:5=100

100×1=100
500-100=400

 • Թվի 1/2 մասը հավասար է 40-ի: Ինչի՞ է հավասար այդ թվի 1/8 մասը:
  40:2=20
  20:2=10
 • Ամբողջ ճանապարհի 4/ 9 մասը անցնելուց հետո ո՞ր մասը կմնա անցնելու։

5/9

 • Ամբողջ ճանապարհի 2/ 5 մասը անցնելուց հետո ո՞ր մասը կմնա անցնելու։

3/5

Թվի մաս գտնելը: 

Օրինակ՝ 24-ի   մասը գտնելու համար  24։8‧1=3։

33333333

Թվի գտնելը, երբ հայտնի է նրա մասը։

Օրինակ՝ Գտիր այն թիվը, որի    մասը 50  է։

5050

Դրա   համար  50‧2։1=100:

Օրինակ՝ Հաշվիր հատվածի երկարությունը՝ գիտենալով, որ նրա  մասը 6սմ է։

           6սմ                          6սմ                      

6սմ ‧2=12սմ։

Առաջադրանքներ

 • Հաշվիր

30-ի    մասը:

30:2×1-15

     164-ի    մասը:

 164:4×1=41

      3000-ի     մասը:
3000:100×1=30

 • Գտիր այն թիվը, որի

 մասը 20 է:
20:1×4=80

 մասը 12 է:
12:1×8= 96

 մասը 16 է:

16:1×10=160

 մասը 1 է:

1:1×40=40

 մասը 30  է:

30:1×2=60

 մասը 164 է:

164:1×4=656

 մասը  3000  է: 

3000:1×100=300000

 • Հաշվիր

120-ի    մասը:

120:6×5=100

     104-ի    մասը:

104:4×3=1248

      300-ի     մասը:

300:7×100=5000

 • Գտիր այն թիվը, որի

 մասը 20 է:

20:5×4=16

 մասը 12 է:

12:1×8=96

 մասը 16 է:

16:8×10=20

 մասը 1 է:

5:1×40=200

 մասը 30  է:

30:3×2=20

 մասը 164 է:

164:4×5=205

 մասը  3000  է:

3000:3×100=10 

 • Թվի 1/4 մասը 60 է։ Ո՞րն է այդ   թիվը։

60:1=60  60×4=240

 • Անահիտը գնել էր  800գ  շաքարավազ, որի  մասն օգտագործեց  թխվածքաբլիթ պատրաստելու համար։ Որքա՞ն  շաքարավազ օգտագործեց  թխվածքաբլիթի  համար։
  800:2=400
  400×1=400
 • Դավիթը տնից  դպրոց հասնելու համար պետք է անցնի  500մ ճանապարհ։ Ճանապարհի   մասը անցնելուց  հետո քանի՞ մետր կմնա նրան դեռ անցնելու։
  500:5=100

100×1=100
500-100=400

 • Թվի 1/2 մասը հավասար է 40-ի: Ինչի՞ է հավասար այդ թվի 1/8 մասը:
  40:2=20
  20:2=10
 • Ամբողջ ճանապարհի 4/ 9 մասը անցնելուց հետո ո՞ր մասը կմնա անցնելու։

5/9

 • Ամբողջ ճանապարհի 2/ 5 մասը անցնելուց հետո ո՞ր մասը կմնա անցնելու։

3/5

March 20

Թեմա՝ Մաս և ամբողջ։ Թվի մաս գտնելը/մաս 3։

1․Գտիր թվի նշված մասը
320-ի   3/8 մասը: 320:8*3=120
2700-ի  2/3 մասը1800
250-ի  4/5 մասը200
4200-ի  6/7  մասը:3600
6000-ի 2/15 մասը։800

2.Արտահայտիր նշված միավորներով․

(1/30) ժ=2 ր
(1/200) կմ =5 մ
(1/12) օր = 2ժ
(1/12) տարի =1 ամիս
(1/25) ց = 4կգ
(1/50)  մ =2 սմ:

3.Արտահայտիր նշված միավորներով․
(7/30) ժ=14 ր
(9/200) կմ = 45 մ
(4/12) օր =8 ժ
(5/12) տարի =5 ամիս
(4/25) ց = 16կգ
(3/50)  մ =6 սմ:

4.  Արամը  դպրոցից տուն վերադառնալիս  ճանապարհի   5/7 մասը  անցնելուց հետո, ճանապարհի ո՞ր մասը դեռ  պետք է անցնի։
7/7/5/7=2/7

5․ Արկղում կար 350 միատեսակ գնդակ։ Արկղից հանեցին դրանց 3/5 մասը։ Քանի՞ գնդակ մնաց արկղում։

350:5=70

70×3=210

350-210=140

6․ Ջրավազանում կար 3600 լիտր ջուր։ Այգին ջրելու համար օգտագործվեց դրա 6/9 մասը։ Քանի՞ լիտր ջուր մնաց ջրավազանում։

3600:9=400

400×6=2400

3600-2400=1200

7․ Ո՞ր պատկերի 3/4 մասն է գունավորված։

1)

2)

3) Սա է.

Վերհիշեք նաև Չափման միավորները։

Ո՞ր պատկերի 5/3 մասն է գունավորված։

3600-2400=1200

7․ Ո՞ր պատկերի 3/4 մասն է գունավորված։

1)

2) Սա է.

3)

March 19

Հին հայկական արհեստներ

Մ.Թ.Ա IX-XI հազարամյակների ընթացքում ստեղծվել են տարբեր արվհեստներ՛ կավագործություն,մետաղագործություն,ապակեգործություն,քարեգործություն:

կավեգործներ պատրաստել են կուժ,կճուճ,կարաս մետաղագործներ պատրաստել են գյուղատնտեսական իրեր՛ բահ,գութն,փոցխ ապակեգործները պատրաստել են հաղճապակ է իրեր քարագործներ հիմնականում զբաղվելեն շինարարուտյամբ՛ եկեղեցիների ,ամրոցնորի,կամուրջների: Շատ տարածված է եղել Գիպսե և գաջից պատրաստված նախշազարդումը շինություների:

March 19

Թեմա՝ Մաս և ամբողջ

1․Գտիր թվի նշված մասը
180-ի   5/9 մասը100
200-ի  4/5 մասը 160
100-ի  3/10 մասը30
150-ի  2/5  մասը:60
400-ի 5/8 մասը։250

2.Արտահայտիր նշված միավորներով․

(1/4) ժ= 15ր
(1/5) կմ = 200մ
(1/3) օր = 8ժ
(1/4) տարի =3 ամիս
(1/5) ց = 20կգ
(1/4)  մ =25 սմ

3.Արտահայտիր նշված միավորներով․
(5/ 6)  ժ=2 ր
(4/5)  կմ =800 մ
(5/6)  օր = 20ժ
(3/4)  տարի =9 ամիս
(3/20) ց = 15 կգ
(4/5)  մ =80 սմ

4.  Արամը  դպրոցից տուն վերադառնալիս  ճանապարհի   1/4 մասը  անցնելուց հետո, ճանապարհի ո՞ր մասը դեռ  պետք է անցնի։1/3 մաս

5․ Արկղում կար 120 միատեսակ գնդակ։ Արկղից հանեցին դրանց 7/8 մասը։ Քանի՞ գնդակ մնաց արկղում։

120:8=15 15×7=105

6․ Ջրավազանում կար 3200 լիտր ջուր։ Այգին ջրելու համար օգտագործվեց դրա 5/8 մասը։ Քանի՞ լիտր ջուր մնաց ջրավազանում։
3200:8=400 400×5=2000 3200-2000=1200
7․ Ո՞ր պատկերի 3/5 մասն է գունավորված։

1)

March 12

Առասպելներ արևի և լուսնի մասին

Արևն ու լուսինը քույր-եղբայր են. արևը եղբայրն է, լուսինը՝ քույրը։ Առաջներում քույրը եղբոր հետ է գալիս-գնալիս եղել, բայց որովհետև շատ գեղեցիկ է եղել, չար աչք է դիպել նրան, և նա հիվանդացել է ծաղիկ հիվանդությամբ։ Այդ դեպքից հետո լուսինը խնդրում է եղբորը՝ ծակել այն մարդու աչքերը, ով իրեն կնայի, որպեսզի իրեն այլևս չար աչք չդիպչի և իր հիվանդության վրեժը լուծվի։

Արևի և լուսնի մասին եղել են տարբեր պատկերացումներ, մի դեպքում արևը տղա է, լուսինը՝ աղջիկ, որոնք կամ թագավոր ու թագուհի են, կամ էլ սիրահար զույգ։ Իսկ մեծ մասամբ նրանք քույր ու եղբայր են, ընդ որում, արևը քույրն է, լուսինը՝ եղբայրը։