Անհատական պլան

Անուն, ազգանուն –Մարի Մաշինյան

Դպրոց, դասարան –3.3

Երկարօրյա ծառայություն – ոչ

Ինչպե՞ս եք գալիս դպրոց և ինչպե՞ս եք վերադառնում տուն (բնակվում եմ դպրոցին մոտիկ, օգտվում եմ դպրոցի երկկողմանի/միակողմանի տրանսպորտից, ծնողներս են բերում դպրոց) –միակողմանի տրանսպորտ, ծնողներս են կազմակերպում

Տանը լրացուցիչ անելու աշխատանքներ ընտրու՞մ եք –  այո

Ընտրությամբ գործունեության խումբ – մարմնակրթություն

Լրացուցիչ խմբակների (պար, լող, կարատե, կիթառ… ) հաճախու՞մ եք, նշե՛ք վայրը –  ոչ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *